Fjeldets Bataljon - Et stilig buekorps med aktiviteter og moro

Koronaviruset

Skriftstørrelse:

Kjære Aktive og buekorpsvenner! 

Vi er i dag sterkt preget av det kjente Coronaviruset som herjer rundt i hele verden. Vi er nå kommet til det punktet hvor skoler osv har begynt å stenge.

Sjefene og rådene i buekorpsbevegelsen har en felles enighet om at vi må ta vår del av samfunnsansvaret her også.
Avgjørelsen som nå er blitt tatt er en tung avgjørelse, men helt nødvendig!

Alle marsjeringer og aktiviteter er avlyst til mandag 30.03.2020.
Sjefene i buekorpsbevegelsen holder tett kommunikasjon gjennom denne perioden.

Det vil også bli fortløpende vurderinger videre av informasjon fra kommunen og Folkehelseinstituttet.
Videre håper vi at alle holder seg friske og følger de retningslinjenesom er sendt ut.

Med Buekorpshilsen, Henrik Padøy, Fjeldets Bataljon og søndagskorpsene