Skriftstørrelse:

Etter fullført filmutdannelse i utlandet, gikk unge Jan Alfred inn i foreldrenes forretning, hvor filmproduksjon ble hans spesiale.  Dette fikk vi i Fjeldets stor glede av allerede i 1957, da Jan Alfred filmet Bataljonens store 100 års jubileum og produserte den fantastiske jubileumsfilmen.  Også mange andre buekorps engasjerte gjennom årene Jan Alfred Løtvedt, som vel må kunne kalles buekorpsenes filmfotograf par excellence.

I senere år ble kontakten med fotograf Løtvedt fornyet gjennom det prosjektet Arkivkomiteen har igangsatt for å få alle Bataljonens gamle filmer digitalisert og tilgjengeliggjort på DVD.  Og som den store entusiast Jan Alfred var, gikk han løs på oppgaven med liv og lyst.  Vi minnes mang en lystelig stund i Løtvedts filmstudio på Sandsli under arbeidet med filmene.  Humøret var alltid på topp og de gode replikkene satt løst.  Etter hvert har det etablert seg en ny tradisjon hos oss; Foreningens årlige julemøte i Huset er den festlige rammen om ”nypremierene” av de gamle buekorpsfilmene.  Her var Jan Alfred med for å presentere det ferdige resultatet for oss.  Om han var aldri så mye skansegutt fra barnsben av, så det likevel ut som om både han og hans kjære kone Berit fant seg vel til rette hos Fjeldguttene og trivdes i vårt selskap.

Jan Alfred Løtvedt hadde ennå mye ugjort innenfor filmproduksjon og vi skulle så gjerne hatt ham blant oss fortsatt.  Nå blir det hans datter Lene som fører arven videre.  Hun er allerede i full gang med ferdiggjøringen av filmen fra Fjeldets Bataljons 150 års jubileum. Også her var Jan Alfred ivrig engasjert med råd og vink like til det siste.

 Fjeldguttene minnes Jan Alfred Løtvedt i takknemlighet for det han utrettet for oss, og lyser fred over minnet. 

Jostein Sørensen
Formann i Fjeldets Bataljons Arkivkomite