Skriftstørrelse:

Etter filmen var det prosjektleder Harald Juuhl som tok ordet. Han bekjentgjorde at prosjeket ”Musikk og Rytme” skulle videreføres i 2010. Da ville en gå mot en svensk by og både Gàvle og Gøteborg var aktuelle. Han fortalte også at han hadde sagt ja til å være prosjektleder også i 2010. Han pekte på hvilke muligheter våre medlemmer over 13 år hadde til å gå kurs i Aktiv Ungdoms regi. I løpet av høsten hadde det vært fire buekorpsgutter på kurs i Interkulturell læring i Oslo og Asker. Det vil bli gitt tilbud om kurs til flere i løpet av høsten.

Deretter ble filmen om utvekslingen i Danmark 2007 og utvekslingen i Bergen og Førde vist av produsenten Christer Lilleskare Olsen. Kvelden ble  avsluttet av formannen i Foreningen Fjeldgutten som gjorde det klart at Foreningen stilte seg bak deltakelse i Aktiv Ungdom – Ung i Europa.

Under møtet sørget leder i foreldrelaget Jo,Jo for at det ble servert kaker og boller, samt kaffe til  foreldrene og brus til guttene. Guttene ja, hva sa di? Jo, dette var gøy! De som hadde vært med på utvekslingene synes det var kult å se seg selv på film. Fra de nye som ikke hadde vært med kom spørsmålet : ”Når kan vi få være med på dette” En meget vellykket kveld etter marsjering og det ble avviklet på ca en time.

Og jammen kom det også to nye som meldte seg inn i Bataljonen denne kvelden.