Skriftstørrelse:
Søndag 6. september er det ny jubileumskonsert for Tivoligardens orkester. Denne gang sammen med et orkester på 100 tidligere medlemmer av Tivoligarden, såkalte ”gamlekarer”.
Her er også Harald Juuhl sammen med medlemmer fra Foreningen Fjeldgutten invitert til å overvære konserten. Tivoligarden har nok ikke glemt hvordan Foreningens medlemmer sto på når Tivoligarden gjestet Bergen 16. – 18. mai 2007.

Spesielt er Vognmannen og han assistent som sørget for transport av instrumenter og uniformer tur/retur Bergen- København, svært velkommen. Også etter denne konserten blir det en tilstelning etterpå for inviterte gjester og deltakerne fra Foreningen Fjeldgutten.