Skriftstørrelse:

På vegne av Fjeldets Bataljon og Foreningen Fjeldgutten vil jeg gratulere Tivoligardens orkester med 100 års jubileet.
Jeg vil også takke for at vi har fått være med på denne feiringen.

Jeg selv var første gang med og besøkte Tivoligarden i 2006 og sommeren 2007 fikk hele Fjeldets Bataljon opptre på Plænen i Tivoli.
For oss i Bataljonen var dette et meget stort øyeblikk.

Det var også et meget stort øyeblikk for oss når Tivoligarden besøkte Bergen i 2007 i forbindelse med vår grunnlovsdag 17. mai og Fjeldets Bataljons 150 års jubileum. Langs hele ruten til 17. mai opptoget ble Tivoligarden hyllet av Bergenserne.

Det vennskapet som er skapt mellom Tivoligarden og Fjeldets Bataljon håper vi vil fortsette og jeg vet at det arbeides sterkt for å få til en ny Bergenstur i 2012 i forbindelse med Festspillene i Bergen og vårt 155 års jubileum.

Nok en gang gratulerer med jubileet, og så vil jeg overrekke bildet Holbergsuitte av den kjente Bergenstegner Audun Hetland.