Skriftstørrelse:

 ------------------------------------------------------------

LOKALESAKEN UTSATT

Fredag 26. juni 2009 kl. 10:38

Arild Madsen, vår kontaktperson i lokalesaken, har i dag fått henvendelse fra Bergen kommune med beskjed om at leiekontrakten vår i Krybbesmuget blir forlenget. I første omgang ut året. Årsaken er at kommunen har klaget inn et vedtak angående rammetillatelse i forbindelse med bygging av barnehage i Huset.  Hva som skjer videre vites ikke før anken er behandlet.