Skriftstørrelse:
Sjef                             Ole Dalehaug
1. kompanisjef         Martin Dalehaug
2. kompanisjef         Johan Ulvedal
Fanebærer               Joacim Ulvedal
2. løytnant                 Per Christian Madsen
4. løytnant                 Laurent Kelmendi
Adjutant                    Stian E. Antonsen
Tamburmajor           Jan Helge Blix
1. Faneoffiser          Simen Kjellby
2. Faneoffiser          Henrik Larsson
3. Faneoffiser          Kim Danel Bøe
4. Faneoffiser          Daniel Kjelby
5. Faneoffiser/reserveoffiser:  Matias Henriksen