Skriftstørrelse:

LOKALESAKEN UTSATT IGJEN

Torsdag 19. november 2009

Arild Madsen, vår kontaktperson i lokalesaken, har i dag fått ny henvendelse fra Bergen kommune med beskjed om at leiekontrakten vår i Krybbesmuget blir forlenget igjen. I denne omgang til 30. juni 2010.