Skriftstørrelse:

Årets buekorpssesong er i gang, og vikan glede oss alle over å se vår kjære bataljon marsjere igjen. Men etter jubileumssesongen i 2007 har korpset beklageligvis hatt alt for få soldater og slagere. Og hvis ikke noe spesielt skjer, ser det dessverre ikke ut til at situasjonen vil bedre seg nevneverdig i 2010.
Det er her du kommer inn i bildet. Dette er nemlig noe som du kan hjelpe til med å forandre på. Mange av oss som har tilknytning til bataljonen, har hittil vært alt for lite flinke til å få gutter i familie og omgangskrets til å melde seg inn.

Vi vet at mange andre av byens korps er flinke til å gjøre nettopp dette. Hvorfor ikke så i Fjeldets Bataljon? Det vet vi selvsagt ikke svaret på. Men vi skulle så gjerne ha snudd denne trenden opp ned.

Du utfordres derfor til å være med på å gjøre bataljonen større allerede nå. Det er fremdeles noen dager til korpset starter opp lørdag 13. mars. Det er ennå ikke for sent, og det er ingen som kan overbevise potensielle nybegynnere bedre enn nettopp deg, som har gode minner i forbindelse med Fjeldets og vet hva korpset står for.

Vi sier jo at vi glade for å ha fått lov til å ta del i dette miljøet. Og hvorfor skulle vi da ikke la våre barn, barnebarn og andre vi kjenner også få lov til å oppleve denne gleden?

Her burde det være et enormt potensiale. Tenk bare på hvor mange det er som har gått i Fjeldets, eller som har deltatt i miljøet omkring bataljonen, og som fremdeles lever og som bor i byen eller i omegnen. Tallet vet vi ikke. Men hvis mange nok nå følger denne oppfordringen, er det helt sikkert at det burde kunne gi oss en stor og virkelig livskraftig bataljon. Da vil vi også få desto mer å glede oss over alle sammen.

Dessuten vet vi fra erfaring at aktive som har familiemedlemmer med tilknytning til korpset, er spesielt trofaste og blir etter hvert solide nøkkelpersoner.

Vi sender deg gjerne et ønsket antall av årets informasjonshefter gratis. Det er bare å ringe til sjefen, Ole Dalehaug på 92048336, eller sende en melding til en av kontaktpersonene ……

Vi gleder oss til å høre fra deg, og lover å ta spesielt godt vare på alle nybegynnere.