Skriftstørrelse:

 

 

Innbydelse

I forbindelse med Buekorpsenes Dag har vi gleden av å invitere til

det tradisjonelle kveldsarrangement i Grand Selskapslokaler

Lørdag 15. mai kl. 19.30

Pris kr 550,- pr. kuvert.

Det er reservert 20 plasser pr. forening.

Påmelding skjer til gamlekarforeningene/støtteforeningene.

Påmelding fra foreningene innen 15. april registreres ved innbetaling til

kontonr. 7874.06.45942 Buekorpsenes dag 2010 ved Knut Arne Olsen.

Etter 15. april fordeles ledige plasser etter «først til møllen»-prinsippet.

Velkommen

Buekorpsenes Dag 2010

H O V E D K O M I T E E N

B U E K O R P S E N E S

D A G