Skriftstørrelse:


Denne saken har lagt som en mørk sky over hele bataljonens virksomhet. Og den har forståelig nok ikke vært motiverende med hensyn til å gjennomføre oppussing eller investeringer i Huset. Men nå kan vi altså igjen konsentrere oss fullt ut om buekorpsabeid og videre planer for lokalene.

Fjeldets har møtt stor sympati og forståelse fra de andre korpsene, såvel som fra byens befolkning for øvrig. Dette gjenspeiles blant annet i underskriftskampanjen vi har hatt gående, og hvor vi har mottatt mer enn 3000 underskrifter.

Fjeldets Bataljon og Foreningen Fjeldgutten retter en stor takk til alle som har hjulpet og støtttet oss i denne saken.