Skriftstørrelse:


Alle aktive hadde som vanlig stemmerett, og de aller fleste var møtt frem for å peke ut offiserene for kommende sesong. Sjef Joacim Ulvedal ledet valget, og her er offiserene i kommende sesong:

1. Kompanisjef:  Daniel Kjelby
2. Kompanisjef:  Mathias Mathias Henriksen
Fanebærer :        Per Christian Madsen
2. Løytnant :        Stian Antonsen
Adjutant:            Thomas Engelsen
Tamburmajor:   Steffen Totland Larsen
1. Faneoffiser:   Henrik Larsson
2. Faneoffiser:   Daniel Svellingen
3. Faneoffiser:   Sami Bokleta
4. Faneoffiser:   Sebastian Berentsen
Tamburløytnant: Henrik Padøy

Troppsjefer velges på et senere rådsmøte. I følge lovene, vil Adjutant utpekes av Sjef senere.{jcomments off}