Skriftstørrelse:

Først og fremst må vi vel si oss enig med Bergen kommune og Bergens Næringsråd, som har registert at områdene etterhvert har forfalt og virkelig kan trenge en gjennomgripende opprustning. Den første store artikkelen om dette stod å lese i BT 19. januar, hvor byråd Lisbeth Iversen presenterte planer fra kommunens Grønn Etat om en omfattende oppgradring av Nedre Korskirkealmenning, Skostredet, Sparebankgaten og Bankgaten.

Først og fremst skal bilene fjernes, og området omgjøres til gågatearealer med arena for kunstnere og spesialforretninger. Kun varelevering skal bli tillatt, og kun i avgrensede tidsrom.

 

Blant annet skal gatene belegges med skiferheller og granittstein. I neste artikkel, som stod å lese i samme avis 25. januar, blir vi presentert planer om å montere gjennomsiktig  plasttak over Skostredet. Kan hende de ble inspirert av det gamle ordet "Bergen by under en stor paraply"? Det er ikke bare kommunen som er opptatt av hvordan området skal fornyes og utnyttes. Bergen Næringsråd har laget en utredning om hvordan de ser for seg at prosjektet kan gjennomføres.

Vi får vite at arbeidene skal ingangsettes allerede i juni, og vil være gjennomført i løpet av våren 2012.

Også byantikvaren er involvert, og synes det er spennende at flere institusjoner arbeider sammen i prosessen. Her kan du se en analyse av prosjektet, utarbeidet av Bergen Næringsråd.

At området opprustes på denne måten, kan vise seg å ha mange positive effekter for bataljonen vår. Først og fremst ser vi for oss at korpset vil ta turen oftere innom disse gatene enn det som har vært tilfelle i den senere tid. Det er for eksempel ikke alltid like moro å måtte tråkle seg gjennom Nedre Korskirkealmenning, hvor bilene konstant kjemper sin innbitte krig om de ledige parkeringsplassene. Skostredet og de omkringliggende gatene kan nok med fordel også gjøres mer vakre og innbydende.

Det vil med stor sannsynlighet ha en svært god innvirkning for bataljonen at strøket tilføres mennesker og derved mer liv og vitalitet. En annen ting er at bataljonen i dag ikke har særlig mange store plasser hvor de kan drive med bataljonseksersis, det vil si å trene på oppvisning for hele korpset samtidig. Ikke det at bataljonen har hatt så stort behov for dette i de senere årene, men vi tenker oss selvsagt en fremtid med flere gutter under fanen. Kanskje Nedre Korskrikealmenning kan bli en ny eksersisplass i fremtiden?

Saken er nok såpass omfattende at det sannsynligvis vil være mange meninger om denne byfornyingen. Kanskje har du noen synspunkter omkring det som skal skje i strøket vårt? I så fall må du gjerne legge inn din kommentar her. Vi vil i alle fall med stor interesse følge nøye med i den videre utviklingen av saken.