Skriftstørrelse:


17. mai


Fjeldets Bataljon gikk i år først av buekorpsene i flaggtoget. Fjeldets markerte seg på
en flott måte, og var som de pleier blant de stiligste korpsene. De var 33 gutter på linje.