Skriftstørrelse:


OFFISERSVALGET

Offisersvalget for sesongen 2013 ble foretatt løørdag 29. september i Huset.

Alle aktive hadde som vanlig stemmerett. Sjefen, Jan Helge Blix, ledet valget.
Her er resultatet:

1. Kompanisjef : Per Christian Madsen
2. Kompanisjef : Joacim Ulvedal
Fanebærer : Henrik Larsson
2. Løyntnant : Sebastian Sunde Berentsen.
4. Løyntnant : Erlend Hollund
Adjutant : Thomas Engelsen
Tamburmajor : Steffen Totland.Larsen
1. Faneoffiser : Henrik Padøy.

Øvrige offiserer og troppsjefer velges senere.