Skriftstørrelse:

 

Dagsorden:

1. Etter lovens § 14

2. Forslag til endring i vedtekter for Rekrutteringskomiteen

2. Saker som tas opp av generalforsamlingen

 

§ 14.  Generalforsamlingen skal behandle:

I.          valg av møteleder

II.         valg av referent

III:        godkjenning av innkallelsen

IV.       godkjenning av dagsorden

V.        oppnevnelse av tellekorps på 2 medlemmer

VI.       styrets årsberetning

VII.      revidert årsregnskap

VIII.     revidert regnskap for Reservefondet

IX.       årsberetning og regnskap for bladet ”Fjeldgutten”

X.        beretning og eventuelt regnskap for nedsatte komiteer
I.          Arkivkomiteen
II.         Rekrutteringskomiteen

XI.       valg av foreningsformann ihht. § 4b og c

XII       valg av det øvrige styret ihht. § 4b

XIII.     valg av 2 revisorer

XIV.     valg av 2 representanter til bladet ”Fjeldgutten”s redaksjon, deriblant redaktør. Utgår.

XV.      valg av fondstyre ihht. § 21a, c og d

XVI.     valg av arkivkomité, jfr. § 32

XVII.    nedsetting av valgkomité, jfr. § 30

XVIII.   valg av eventuelle andre komiteer

XIX.     øvrige saker som er nevnt i dagsorden

 

Fjeldets Bataljons terminliste kommer om få dager
her på hjemmesiden.

 

Enkel servering.

Vel møtt, hilsen styret