Skriftstørrelse:

Thomas er en engasjert og arbeidsom bataljonsoffiser, og han har fortalt oss at han er fast bestemt på å jobbe hardt for å få korpsets medlemstall opp igjen på et repsektabelt nivå.

Vi har all grunn til å tro at Thomas vil lykkes med sine planer. Vi gratulerer ham som nyvalgt sjef og ønsker ham lykke til. Så håper vi at både han og alle vi andre som er interessert i Fjeldets Bataljon får oppleve en strålende sesong til neste år.