Skriftstørrelse:

Det innkalles til
Generalforsamling i Foreningen Fjeldgutten
onsdag 26.mars 2014 kl 19:00 i Huset, Krybbesmauet 5

Dagsorden:
1. Etter lovens § 14
2. Saker som tas opp av generalforsamlingen

Enkel servering.
Vel møtt, hilsen styret