Skriftstørrelse:

Offiserene for 2015 er valgt

Søndag 7. september ble det avholdt offisersvalg i Huset. På forhånd er som kjent Thomas Engelsen valgt til sjef. Ifølge lovene, har han utnevnt sin adjutant, og valget falt på Christian Kismul.

De øvrige offiserene ble, tradisjonen tro, valgt av de som var aktive i foregående sesong. Thomas ledet valget, og her er offisersrekken for kommende sesong:

Sjef: Thomas Engelsen
1. Kompanisjef: Sebastian Berentsen
2. Kompanisjef: Erlend Hollund
Fanebærer: Henrik Larsson
2. Løytnant: Henrik Padøy
Adjutant: Christian Kismul
Tamburmajor: Tord Hordvik
1. Faneoffiser: Patrick Tjensvold

Øvrige offiserer og underoffiserer vil bli valgt av Rådet senere.