Skriftstørrelse:

 

Nordnæsdalen gjennom 100 år

Velkommen til kåseri ved Mons Kvamme

ONSDAG 25. APRIL KL 19.00

Nordnæsguttene hadde i korpsets første år et eldorado av en tumleplass ute på Nordnespynten, med uendelige muligheter for fri lek, eksersis, bataljer og ridderspill.

Kristian Bing og flere med ham, så med bekymring på hvordan tumleplassen til deres gamle korps ble stadig mer innskrenket. For å sikre guttene utfoldelsesmuligheter i fremtiden, fikk de til 60-års jubileet i 1918 for Nordnæs Bataillon i stand en kronerulling til innkjøp av et område i Øvre Fyllingen.

Foredraget vil belyse denne historien og den eventyrlige utviklingen i Dalen, fra sumpmark til idrettsanlegg, fra grønnsakshage til hogstfelt, fra bortgjemt forbudsbataljon under krigen til populært turområde i dag. Selv om Dalen kanskje ikke lenger er like eksotisk for dagens unge som for 50 år siden, så er mulighetene der - og det er opp til nye generasjoner å ta dem i bruk på sin måte.

Hilsen
BUEKORPSMUSEET