Skriftstørrelse:
Som seg hør og bør var det både sanger og taler ved bordet, og ekstra lykke gjorde det at vårt trofaste og ivrige medlem Bjørn Holthe fikk overrakt en tinnsoldat i form av en fanebærer i Kronstad Bataljons uniform og med Kronstads fane.  Som kjent er jo ikke Bjørn fjeldgutt, men har sin buekorpskarriere i for lengst nedlagte Kronstad Bataljon.  Kjennskap og vennskap med fjeldgutter har imidlertid plantet han godt inn i vårt miljø.  Knut Arne overrakte tinnsoldaten ledsaget av en god tale. En rørt Bjørn Holthe takket, både for tinnsoldaten og for at han er blitt så godt tatt i mot og inkludert i buekorpsmiljøet vårt.  Arne Opheim takket for maten, med spesiell adresse til Joacim Ulvedal og hans samboer Heidi.
Som tradisjonen har vært, var det i år også filmpremiere – denne gang av filmen fra 160 årsjubileet i 2017 – selvsagt til livlige kommentarer.
Senere var det kaffe avec, buekorpsprat og god stemning til henimot midnatt.
Vel blåst!
Du finner foto fra julemøtet i fotoalbumet under hovedmenyen. Alle bildene er tatt av Jan Einar Jacobsen.