Skriftstørrelse:
 1. Bataljonen stiller på Pitterhaugen og Gamlegarden i Tevannshollet sammen med musikkorpset.
 2. Gamlegarden og musikkorpset marsjerer fra Tevannshollet med den nye fanen (innrullet og med trekket på), 1908-fanen og Dragonfanen. Den nye fanen bæres av Stein Erik Aasbø og  Dragonfanen av Knut Arne Olsen. 
 3. Ved innmarsj på Pitterhaugen  spilles og synges "Marsj for Fjeldets Bataljon".
 4. Gamlegarden stiller seg på sin vante plass.
 5. Knut Arne Olsen ønsker velkommen til denne store dagen, og gir ordet til Fanekomiteen v/Jostein Sørensen.
 6. Fanekomiteen går frem på Pitterhaugen med den nye fanen, og stiler seg til venstre for sjef og adjutant, men litt lenger fremme på Pitterhaugen.
 7. Jostein Sørensen holder avsløringstalen, hvoretter avsløringen finner sted.  Bataljonen presenterer gevær, Gamlegarden står i giv akt.
 8. Når fanen er avslørt, spilles og synges fanesangen, 3 vers.
 9. Fanekomiteen bærer så den nye fanen frem til sjefen og overleverer den til ham.
 10. Sjefen kommanderer fanegarden for front, og overleverer fanen til fanebæreren (1. faneoffiser). 
 11. Den gamle fanen overlates til Fanekomiteen, som så går tilbake til Gamlegarden.  Fanegarden, med den nye fanen, kommanderes tilbake på linje.
 12. Foreningen Fjeldguttens formann Frode Mæhlum trer frem på Pitterhaugen og takker alle som har vært behjelpelig ifm. den nye fanen.
 13. Sjefens takketale for den nye fanen. 
 14. Gamlegarden, bataljonen og musikkorpset marsjerer en stor runde i strøket for å vise frem den nye fanen. 
 15. Tilbake på Pitterhaugen avsluttes sesongen 2008 etter tradisjonelt mønster, med utdeling av ordener og pokaler, taler og andre seremonier.