Skriftstørrelse:

Vi har for tiden gående en underskriftskampanje som støtte i arbeidet for å få beholde Fjeldets Bataljons lokaler i Krybbesmuget 5.

Les artikkelen som omhandler dette.
Vi har blant annet delt ut lister til de andre korpsene i byen. Men for å gjøre kampanjen mer tilgjengelig, har vi nå også lagt ut en protokoll her på hjemmesiden.
Du kan delta ved å klikke her, eller gå inn via hovedmenyen. Her vil du også kunne se hvem som har skrevet under tidligere.