Skriftstørrelse:Mot et avtalt vederlag påtar Fjeldets Bataljon seg
representasjonsoppdrag i forbindelse med
private tilstelninger.

Vi kan stille med trommeslagere eller sabelespalier,
evt. begge deler.

Ta kontakt med Sjef Henrik Larsson på tlf. 970 63 974
for pristilbud og bestilling.