Skriftstørrelse:

 


Litt historikk og informasjon om huset hvor lokalene våre ligger.

Dette er hentet fra en rapport som er utarbeidet av Bergen kommune - kommunalavdeling for teknisk utbygging i 1996.
Anlegget består av tre eiendommer, Krybbesmuget 3, 5 og 7. Disse har tildels ulik opprinnelse.

Branntakster fra 1766 omtaler en større eiendom, 22. rode nr. 2 med
påstående ett hus i 2 etasjer, en bod og et rullehus, og et hagehus.
Eier av dette var Albert Wichers.

Fra 1797 overtas eiendommen av Gustavus Hellemund. Hovedhuset, et
trehus, beskrives mer utførlig med bl.a. 17 fag vinduer.
Ildhus, bod og rullehus samt hagehuset er fremdeles del av eiendommen. Hagehuset har en murt bjelkekjeller.

Så i 1838 overtar Fredrik Meyer, farfar til Rasmus Meyer, eiendommen.
I branntakst fra 1847 blir to våningshus beskrevet.
Et tømret våningshus i 2 etasjer med "Quist"(takleilighet red.anm),
bord og steintak. 16 1/2 alen x 9 alen, dvs. 10,3 m x 5,6 m. Dette
viser å stemme med nåværende Krybbesmuget nr. 5, bygning nord og av
utseende med foto fra 1861 i "Bergens Forretningsstrøk før og nå" av Odd Arnesen og Anton M. Kielland som viser er midtarkhus (ved siden av
hovedhus fra 1853). Ved nærmere undersøkelser av plantegninger av
Krybbesmuget nr. 5 fra bl.a. 1923 ser det ut til å være rester av en
gammel kjeller i 1. etasje med mål som tilsvarer målene i branntakst fra 1808.

Konklusjonen blir at dagens Krybbesmuget nr. 5, nordre bygning, er
bygget på rester av hagehus fra 1766.

I 1905/06 foretar Rasmus Meyer omfattende endringer i forbindelse med en kunstsamling. Arkitekt: Fred G. Meyer. Dette blir beskrevet:

1. utvidelse av ildhus mot øst for etableringen av Blumenthalrummet.
2. Tak over loft heves for å gi plass til maleri-sal med takvinduer. Pipe flyttes.
3. Nytt trappehus erstatter bitrapper som er i nr. 5
4. Daværende turnsal utvides mot øst. Gamle sperrer skjøtes.

I 1916 Eiendommen gitt til Bergen kommune av Rasmus Meyers arvinger.
1924 overtatt av Korskirken menighet
1960 Blumenthalrummet bilr klasseværelse
1997 Fjeldets Bataljon får disponere Blumentalrummet med tilhørende
kjøkken og gang etter flere år uten egnet samligslokale.