Rådet 2020

Skriftstørrelse:

Offisersrekken 2020

Sjef:                  Henrik Padøy
1. kompanisjef: Emil Ask (adjutant)
2. kompanisjef: Artis Ahmed (2. faneoffiser)
Fanebærer:      Celly Greve (slager)
Adjutant:          Jonathan Nilsen (4. løytnant)
Tamburmajor:   Martin Berland (1. slager)
1. faneoffiser:   William Eide (3. faneoffiser)
2. faneoffiser:   Marius Solberg (1. kompanisjef)

1. troppsjef:     Matheo Fleime Bless
2. troppsjef:     Julian Sørhus Myklebust
3. troppsjef:     Alkesander Gundersen
4. troppsjef:     William Wollertsen
1. slager:        Chebe Peaso