Ung i Europa

Artikkelindeks

Skriftstørrelse:

Onsdag 5. november deltar faneoffiser Christer Rygg og prosjektleder Harald Juuhl  på kurs i interkulturell læring i Oslo.
Om kurset heter det i innbydelsen: Interkulturell kompetanse er noe vi opparbeider oss i møte med andre. For dere som er brukere av programmet, vil dette kurset være nyttig når dere skal planlegge nye aktiviteter (gruppeutvekslinger, volontørprosjekter eller kurs og seminarer.) Kurset setter søkelys på hvordan vi oppfatter oss selv og andre, det tar opp sterotypier og fordommer og hva som skjer når to kulturer møtes. Kurset gir i tillegg innspill til aktiviteter som kan brukes for å få økt interkulturell læring i prosjektene. Vi kan love en spennende og annerledes dag med morsomme metoder. God lunch og interessante mennesker er bare et tillegg." Her tror vi det kan bli mye å hente for det videre prosjektarbeidet i Aktiv Ungdom for Fjeldets Bataljon, samtidig som det gir god ledertrening for deltakerne.

I helgen 7. - 9.11 deltar faneoffiser Espen Toppe Johannessen, trommeslager Steffen Totland Larsen og fjorårets tamburstokkbærer Kim Daniel Bøe på kurs om kreative ungdomsinitiativ på hotel Vettre som ligger i Asker.
 
Om kurset heter det i innbydelsen: "Ønsker du å lage et nytt og spennende prosjekt? Kanskje kan du lage en mer kreativ vri på en idè du allerede har? Aktiv ungdom ønsker deg hjertelig velkommen til en helg full av kreative tanker og spennende utfordringer. Målet for helgen er å få en mer helhetlig forståelse av hva som trengs av forberedelser og undersøkelser for å gjenomføre et lokalt eller internasjonalt ungdomsinitiativ i tilleg til å utvikle, gode og kreative prosjekter".
 
Det sies også at det finnes badebasseng på hotellet, så ta gjerne med badetøy.
 
Deltakerne får også en utfordring som en del av forberedelsene til helgen: "Tenk kreativt og vær tøff - gå ut og gjør noe du aldri har gjort før! Eneste begrensninger er norsk lov og vanlig folkeskikk."
 
Deltakerne til begge kurs reiser med fly begge veier og Aktiv Ungdom dekker både reise, opphold og måltider. Det er en egenandel på kr. 500,- pr deltaker, men den vil bli dekket av Fjeldets Bataljon og Foreningen Fjeldgutten.
Også dette kurset vil gi deltakerne mye som Fjeldets Bataljon kan få stor nytte av framover, og også her vil det være god ledertrening.
Prosjektleder Harald Juuhl uttaler at det er meget gledelig at vi får hele fire fra de aktives rekker med på kurs i AKTIV UNGDOMs regi og han har stor tro på at dette kan gi hver enkelt stor inspirasjon i det videre arbeid for bataljonen. Se forøvrig program for begge kursene nedenfor.
 
Dette er andre og tredje kurs Fjeldets Bataljon og Foreningen Fjeldgutten har deltakere med på  i AKTIV UNGDOM BUF. dir. regi.
3. mars 2008 deltok sjefen fra 2007 Christer Mæhlum og prosjektleder Harald Juuhl på evalueringsseminar i Oslo. Begge hadde MEGET stort utbytte av dette kurset.
 
Prosjektlederne fra Danmark og Norge møtes 6. og 7. november i Næstved.
Den danske prosjektleder fra Avantgarden, Poul Christian Nielsen, og vår Harald Juuhl vil møtes i Næstved i dagene 6. - 7. november. Etter hektisk aktivitet i forbindelse med ferdigstillelse av sluttrapporten fra sommerens gruppeutveksling på Åsane Folkehøgskole, er de nå begynt å tenke på fortsettelsen av samarbeidet mellom de to korps. Danskene har hatt kontakt med sin svenske vennskapsby Gävle og sirkusskolen i den byen! Får vi oppleve trommeslagere på slakk line - eller er det for sterk kost?????. Svenskene er meget interessert i å få til en trilateral utveksling. I første omgang er det snakk om et forberedelsesbesøk i Gävle sommeren 2009 og deretter eventuelt en gruppeutveksling i 2010. Om denne blir i Gävle eller i Næstved i forbindelse med byen 850 års jubileum, er noe som vil bli diskutert.