Ung i Europa

Artikkelindeks

Skriftstørrelse:

Onsdag 5. november deltar faneoffiser Christer Rygg og prosjektleder Harald Juuhl  på kurs i interkulturell læring i Oslo.
Om kurset heter det i innbydelsen: Interkulturell kompetanse er noe vi opparbeider oss i møte med andre. For dere som er brukere av programmet, vil dette kurset være nyttig når dere skal planlegge nye aktiviteter (gruppeutvekslinger, volontørprosjekter eller kurs og seminarer.) Kurset setter søkelys på hvordan vi oppfatter oss selv og andre, det tar opp sterotypier og fordommer og hva som skjer når to kulturer møtes. Kurset gir i tillegg innspill til aktiviteter som kan brukes for å få økt interkulturell læring i prosjektene. Vi kan love en spennende og annerledes dag med morsomme metoder. God lunch og interessante mennesker er bare et tillegg." Her tror vi det kan bli mye å hente for det videre prosjektarbeidet i Aktiv Ungdom for Fjeldets Bataljon, samtidig som det gir god ledertrening for deltakerne.
Les mer