Ung i Europa

Skriftstørrelse:

 

Tirsdag 2.juni møtes den danske prosjektleder Poul Christian Nielsen og den norske Harald Juuhl i Næstved. Den videre strategi for en trilateral gruppeutveksling i 2010 skal diskuteres.
Det har vært arbeidet en del i kulissene om å utvide prosjektet Musikk og Rytme uten grenser med et tredje land. På grunn av evt. språkbarier har en da funnet Sverige som mest interessant.

Det har vært kontakt med en Sirkusskole i Gàvle, som er Næstveds vennskapsby. De var først veldig interessert, men når søknad skulle skrives om et forberedelsesbesøk i 2009 falt de fra.

Det vil derfor nå blitt gjort henvendelse til Gøteborg som er Bergen sin vennskapsby. Planen er å få til et forberedelsesbesøk innen september måned i 2009.