Ung i Europa

Skriftstørrelse:
Aktiv ungdom inviterer en representant fra hvert prosjekt  som har mottatt støtte finansiert med midler på 2008-budsjettet og på de to første rundene i 2009 til å møtes for å evaluere egne prosjekter. Møtet finner sted i Oslo 9. og 10. november.
Målet med møtet er å gi de som har vært aktive i å arrangere prosjekter en mulighet til å dele erfaringene med hverandre og med de som jobber med programmet til daglig.

I løpet av de to dagene vil en få anledning til å dele erfaringer omkring hele prosjektperioden fra søknad gjennom planlegging, gjennomføring og evaluering med andre. Aktiv ungdom ønsker å gå inn på hvilket utbytte og hvilke utfordringer arrangørene har møtt i gjennomføringen av sine prosjekter. Har arrangørene videre planer er dette en god anledning til å konsultere de som jobber i BUF-dir på programmet. De håper også at dette vil gi inspirasjon til nye prosjekter.

Alle som jobber direkte med veiledning og evaluering av prosjekter på Aktiv Ungdom, vil være tilstede.

Prosjektleder Harald Juuhl er påmeldt til evalueringsmøtet. Han sier det er både viktig og nyttig at Fjeldets Bataljon\Foreningen Fjeldgutten  er representert på dette møtet. Spesielt når en ser fram mot den eventuelle trilaterale gruppeutveksling sommeren 2010 som nå er under planlegging.

Det er videre planlagt et eget møte for ungdommene som har vært med i prosjekter i forbindelse med halveis-evaluering av programmet (i første kvartal av 2009)

Aktiv ungdom dekker reisekostnader, kost og overnatting mot en egenandel på kr. 200,-
eller kr. 500,- for de som trenger overnatting.

HJ.