Skriftstørrelse:

Destinksjoner for offiserene i Fjeldets Bataljon

 

SJEF

 

 

1. KOMPANISJEF'

2. KOMPANISJEF

 

 

FANEBÆRER

 

 

2. LØYTNANT

4. LØYTNANT

ADJUTANT

TAMBURMAJOR

 

1. FANEOFFISER
FANEOFFISER


Et stilig buekorps med aktiviteter og moro