Idrætslaget Fjeld

Idrætslaget Fjeld


Idretten har alltid stått høyt i kurs hos fjeldguttene – både i og utenfor bataljonen.  Flere idrettslag og –klubber er i årenes løp blitt stiftet av fjeldgutter.  Mest kjent er nok Sportsklubben Trane (1918) og Idrettslaget Norrøna (1889), men også blant Vikings stiftere fantes der en fjeldgutt. 


I tillegg til disse ”store” lagene, kom en hel underskog av mindre klubber med navn som Sparta, Ulv, Roy, Heilo, Ørn, m.fl. Stort sett fikk disse kort levetid før de gikk i ”suppe” eller gikk inn i ett av de større lagene.

Det eldste idrettslaget vi kjenner til på Fjeldsiden er Idrætslaget Fjeld.  Ifølge Georg Gjertsens erindringer var dette laget et direkte utspring fra Fjeldets Bataljon omkring 1880.  Vi vet ikke så mye om dette idrettslaget, men både turn, friidrett og roing skal ha stått på programmet – kanskje særlig det siste.  Omkring år 1900 var det særlig linjegymnastikk det dreiet seg om, og øvelsene ble holdt i det gamle Ekserserhuset på Engen under sersjant Oscar Lundes myndige instruksjon.  Idrætslaget Fjeld var med i flere offentlige konkurranser og hevdet seg bra der.  Etter hvert dabbet imidlertid interessen av, og idrettslaget forsvant i historiens mørke.


I Fjeldets Bataljons arkiv er bevart en sang forfattet til Idrætslaget Fjelds stiftelsesdag 12. juli 1902.  Kanskje kan det har vært lagets 20 årsjubileum som ble feiret?  Hvem vet – men sangen er i hvert fall et artig innslag i vår bataljons historie.  Og vi fjeldgutter kan med rette være stolte av våre prestasjoner – både som idrettsutøvere og som idrettsgrunnleggere.