Kolorerte foto
This image for Image Layouts addon

1906

Klar for Flaggtoget 17. mai 1906. Konrad Olsen var sjef dette året. Fjeldets Bataljon kvittet seg som første søndagskorps med skjerfene fra uniformen to år etter.

This image for Image Layouts addon

1917

Fra venstre: 2. løytnant Alf Holten, 1. kompanisjef Ansgar Holten, sjef Johan Østensen, 2. kompanisjef Sverre Hegland, 4. løytnant er ukjent.

This image for Image Layouts addon

1932

75 års jubileumsfest i Bergens Håndverk og Industriforenings lokaler.

This image for Image Layouts addon

1932

Den gang eldste gjenlevende sjefer ble hedret med bataljonens Orden - fra venstre Olai B. Knudsen (sjef 1880), Peder Møller (sjef 1875) og Alf Thomassen (4. løytnant 1930), som ble hedret med en erindringsmedalje for sitt arbeid med bataljonens historie. 

This image for Image Layouts addon

1937

På 80-års jubileet var gaven fra gamlekarene en ny fane. Den flotte sikefanen ble avslørt og overrakt av fankomiteens formann Erling Johnsen.

This image for Image Layouts addon

1947

Bataljonen på vei ned til Pitterhaugen om morgenenen på 90-års jubileet.

This image for Image Layouts addon

1947

Gamlekarene marsjerer inn på Festplassen, hvor gratulantene på 90-års jubileet ble mottatt.

This image for Image Layouts addon

1952

På vei hjem fra utmarsj til Munkebotten. Sjef Harry Takle og adjutant Trygve Tvedt.

This image for Image Layouts addon

1957

Bataljonen marsjerer under den flotte æresportalen ved Nedre Fløibanestasjon.

This image for Image Layouts addon

1966

Rådet 1966. Årets sjef var Svein A. Monsen, som også var sjef på 110-års jubileet året etter.

This image for Image Layouts addon

1967

110-års jubileet ble feiret på Pitterhaugen.