Innbetaling av kontingent til Foreningen Fjeldgutten
Image

Foreningen Fjeldgutten er en forening bestående av tidligere aktive fjeldgutter. I takknemlighet for vår tid i bataljonen, arbeider vi for å være til hjelp for dagens aktive.

Foreningen Fjeldgutten gjenspeiler generasjonene i Fjeldets Bataljons historie. Av den grunn ivaretar vi også den viktige historiske delen - nemlig et av de aller mest omfangsrike buekorpsarkivene. I sin tur gir dette også sitt bidrag til bydelens og byens historie.

Medlemmene får tilsendt Foreningsnytt når det er noe som skal skje, vi innkaller hver vår til generalforsamling, og i november inviterer vi medlemmene til julefest.

Årskontingenten er for tiden kr 300,-

Kontingenten kan innbetales på følgende måter:
- Til Foreningen Fjeldguttens konto 5201 33 29435
- VIPPS til Foreningen Fjeldgutten #130294

Merk innbetalingen med "Kontingent", ditt navn og tlf.nr.