Informasjon til foresatte
Hvorfor bør gutten få lov til å begynne i buekorpset?

Hør hva Bjarte Hjelmeland har å si til deg

Tenk deg en trygg klubb med spennende fritidsaktiviteter, svært lav medlemsavgift, og hvor foreldre ikke må bidra med dugnadsarbeid eller lignende. 
 
Årskontingent KR 150,- PR. ÅR, og turer som arrangeres er sterkt subsidiert av bataljonen. Hver marsjdag avsluttes som oftest med gøye aktiviteter i huset vårt. Mat som serveres på marsjdagene er inkludert i årskontingenten. Les på denne siden om fordelene ved å gå i Fjeldets Bataljon, og sammenlign gjerne selv med hva som tilbys av andre buekorps eller klubber. 
 
Vi har ordning med GRATIS UTLÅN av uniformsjakke, hue og effekter. Normalt holder guttenes foresatte sort bukse med hvite striper, sorte sko, sort slips og sorte sokker, men også dette kan vi være behjelpelig med mot et beskjedent vederlag.
 
Fjeldets Bataljons sesong strekker seg vanligvis fra begynnelsen av mars til begynnelsen av juni. Vi marsjerer på SØNDAGER KL 15:30 og er vanligvis ferdig ca. kl 17:30 – 18:00, avhengig av hvilke aktiviteter som avholdes i huset etter at marsjeringen er ferdig. 
 
FJELDETS BATALJON er for gutter fra 7 år og oppover. Ifølge bataljonens egne lover, styrer de virksomheten selv. Etter hvert som guttene stiger i gradene, vil de tilegne seg verdifull lærdom og egenskaper som er vel verd å ta med seg videre i livet. Bataljonen har et solid støtteapparat i ryggen, FORENINGEN FJELDGUTTEN, som består av tidligere aktive fjeldgutter – populært kalt «gamlekarene». Bataljonen har også en ivrig Damegarde bestående av mødre til gutter i korpset. De hjelper til med praktiske ting både på marsjdager og på turer osv. når bataljonen ber om det. Når bataljonen marsjerer, er guttenes familiemedlemmer hjertelig velkommen i huset vårt, for å slå av en prat og ta en kopp kaffe. 
 
Vi drar på landtur i slutten av sesongen, og her betaler guttene en mindre andel, slik at alle kan ha råd til å være med.
 
Som foresatt trenger du ikke å være bekymret for dugnadsinnsats, plikt til  å påta deg et verv eller lignende, slik som enkelte andre lag og foreninger ofte krever. Du vil heller aldri få spørsmål om økonomisk støtte eller bidragsytelser. Men dersom du likevel ønsker å være med å hjelpe på en eller annen måte, vil vi naturligvis sette stor pris på det.
 
Vi gir her bare en kortfattet oversikt over noen av fordelene guttene har ved å gå i Fjeldets Bataljon. Vi anbefaler deg derfor å lese det mer detaljerte informasjonsheftet for foresatte, som du finner her.