Skjema for innmelding i Foreningen Fjeldgutten
Foreningen Fjeldgutten er en forening bestående av tidligere aktive fjeldgutter. I takknemlighet for vår tid i bataljonen, arbeider vi for å være til hjelp for dagens aktive.
 
Foreningen Fjeldgutten gjenspeiler generasjonene i Fjeldets Bataljons historie. Av den grunn ivaretar vi også den viktige historiske delen - nemlig et av de aller mest omfangsrike buekorpsarkivene. I sin tur  gir dette også sitt bidrag til bydelens og byens historie.
Årskontingenten er for tiden kr 300,-
Medlemmene får tilsendt Foreningsnytt når det er noe som skal skje, vi innkaller hver vår til generalforsamling, og i november inviterer vi medlemmene til julefest.
 
Alle som har gått i bataljonen, uansett hvor lenge du gikk, er hjertelig velkommen hos oss.
Vi ser frem til å få deg som medlem i Foreningen Fjeldgutten.
Påkrevet felt!
Påkrevet felt!
Påkrevet felt!
Påkrevet felt!
Påkrevet felt!