Image

Marsj for Fjeldets Bataljon
ved Fortunens Musikkorps

Image

Marsj for Fjeldets Bataljon
Tekst: Alf Thomassen
Melodi: Johan Ludvig Mowinckel jr.
Det er kun de to første versene som nyttes når marsjen avsynges.


Vi Fjeldgutter vil være
Indtil vor sidste Stund,
og altid vil vi ære
den stille, vakre Lund,
hvor vi har ekserseret
fra vi var ganske smaa,
Og hvad vi der har læret
Vil altid for os staa.

Den kjære kjendte Fane,
og vi med vort gevær,
gav evnen til at bane
os frem til hvad vi er.
naar vi blir ”Gamlekarer”,
da tænker vi paa det,
at slige kjække Dage,
det faar vi aldrig mer.

Et Budskab den os bringer
fra den gang vi var smaa.
Og Tankene de svinger
mens Minder for os staar,
dengang vi gik i Troppen –
hvor vi var stolt og kry,
det kribler rent i kroppen
at ta et Tak paany.

En Vaarbløitning i Fjeldet,
hvad er vel mer skjønt?
Naar Løv spretter av Veldet
fra baade Ask og Løn.
Og gjennom Blodet sitrer
en Strøm av Liv og Kraft,
mens hele Kroppen knitrer
Av Energiens Kraft.

 

Image