Om Fjeldets Bataljon
Image
Image

Hva er Fjeldets Bataljon?
Fjeldets Bataljon er et av byens tradisjonsrike buekorps, og kan skrive sin Historie tilbake til 1857. Det har således en lang erfaring å bygge sine aktiviteter på. Dette er en organisasjon som driver fritidsaktiviteter fra 7 års alderen og oppover i tenårene. Hovedaktiviteten foregår fra mars til juni måned, men guttene inviteres også til forskjellige treff, og vi har fritidsklubb om høsten og vinteren. Utover det som buekorpsene synliggjør seg med; gutter i uniformer med "rifler", faner og trommer, driver fjeldets Bataljon med det gutter flest liker. Idrettsleker av mange slag, kortere og lengre turer, kino-besøk, pølsefester osv. Slike aktiviteter har vist seg å skape gode, kameratslige forbindelser som ofte varer livet ut.


Hvordan er Fjeldets Bataljon organisert?
Fjeldets Bataljon er en ren gutteorganisasjon som i henhold til sine egne lover skal styre virksomheten sin selv - både den praktiske og økonomiske. Det er de aktive guttene som selv foretar valg av de forskjellige verv fra bataljonsjef, via peletongsjefer, troppsjefer til kasserer, matrialforvalter, sekretær osv. Bataljonen gir således god anledning for utvikling av talenter hos guttene, og skaper forståelse for sammenhengen mellom organisering og praktisk utfoldelse.

Ikke desto mindre er det en kjennsgjerning at det stilles strenge krav fra det offentlige, fra kreditorer og ikke minst fra de foresatte. Det er derfor betryggende å kunne fortelle at bataljonen har et solid støtteapparat i ryggen som trer inn som garantister i de tilfellene det kreves - og som ellers gir praktisk og finansiell støtte. Foreningen Fjeldgutten er en forening bestående av tidligere aktive Fjeldgutter (nå "gamlekarer"). I takknemlighet for sin tid i bataljonen arbeider de for å være til hjelp for dagens aktive. Foreningen ble stiftet i 1928.

Bataljonen har også en ivrig Damegarde bestående av mødre til gutter i korpset. De hjelper alltid til med praktiske ting både på marsjdagene og på turer osv. når bataljonen ber om det. 

Også foresatte og andre interesserte gir bataljonen sin håndsrekning, det være seg transporthjelp, en uniform som må fikses osv.  I Fjeldets Bataljon er det ikke krav til foresatte om å stille opp på dugnadsarbeid eller lignende. Imidlertid kan interesserte bli med i foreldregruppen, hvor hovedoppgaven er å knytte tettere bånd mellom de aktives foresatte og Fjeldets Bataljon.

Foreningen Fjeldgutten gjenspeiler generasjonene i Fjeldets Bataljon sin historie. Av den grunn ivaretar den for eksempel den viktige historiske - nemlig et av de mest omfangsrike buekorpsarkivene. I sin tur gir dette også sitt bidrag til bydelens og byens historie.

Les også: Informasjon til nybegynnere

Les også: Informasjon til foresatte

Les også: Her holder vi til

Image
Image
Image
Image