Årskontingent
Image
Det koster kun 150 KRONER for et helt år for soldatene. Uniformsjakke, hue og buekorpsrifle (evt. tromme) får du låne gratis.
Mat, kino og andre aktiviteter er også helt gratis.
Turer som arrangeres er sterkt subsidiert av bataljonen.
Sammenlign gjerne selv med hva som tilbys av andre buekorps eller klubber.
Det er ikke krav om at foresatte bidrar med dugnadsarbeid eller lignende.