HER HOLDER VI TIL

Bataljonens oppstillingsplass er Pitterhaugen, et platå i svingene like ovenfor nedre Fløibanestasjon.

Pitterhaugen er en koselig plass med benker, vakre trær og med flott utsikt over sentrum.

Fjeldets Bataljon har sitt eget hus i Krybbesmuget 5, som ligger rett nedenfor Pitterhaugen, bak Christi Krybbe skoler.

Det inneholder rådslokale/festsal, kjøkken og oppbevaring for alle effektene våre. Huset benyttes til både møter og festligheter. Både guttenes familier og gamlekarer kan søke om å få låne lokalene til private arrangementer som konfirmasjonsfeiring, bursdager og møter av forskjellige slag.
Det er bare å ta kontakt med Arild Madsen tlf. 951 16 263

Bygningen har tidligere rommet Rasmus Meyers kunstsamlinger.

Les historikk om Huset nederst på siden.

Image
Image
Image
Image
Litt historikk og informasjon om huset hvor lokalene våre ligger

Dette er hentet fra en rapport som er utarbeidet av Bergen kommune - kommunalavdeling for teknisk utbygging i 1996.
Anlegget består av tre eiendommer, Krybbesmuget 3, 5 og 7. Disse har tildels ulik opprinnelse.

Branntakster fra 1766 omtaler en større eiendom, 22. rode nr. 2 med
påstående ett hus i 2 etasjer, en bod og et rullehus, og et hagehus.
Eier av dette var Albert Wichers.

Fra 1797 overtas eiendommen av Gustavus Hellemund. Hovedhuset, et trehus,
beskrives mer utførlig med bl.a. 17 fag vinduer.
Ildhus, bod og rullehus samt hagehuset er fremdeles del av eiendommen. Hagehuset har en murt bjelkekjeller.

Så i 1838 overtar Fredrik Meyer, farfar til Rasmus Meyer, eiendommen.
I branntakst fra 1847 blir to våningshus beskrevet.
Et tømret våningshus i 2 etasjer med "Quist"(takleilighet red.anm),
bord og steintak. 16 1/2 alen x 9 alen, dvs. 10,3 m x 5,6 m.
Dette viser seg å stemme med nåværende Krybbesmuget nr. 5, bygning nord og av
utseende med foto fra 1861 i "Bergens Forretningsstrøk før og nå" av Odd Arnesen og
Anton M. Kielland, som viser er midtarkhus (ved siden avhovedhus fra 1853).
Ved nærmere undersøkelser av plantegninger av Krybbesmuget nr. 5 fra bl.a. 1923,
ser det ut til å være rester av en gammel kjeller i 1. etasje med mål som tilsvarer målene i branntakst fra 1808.

Konklusjonen blir at dagens Krybbesmuget nr. 5, nordre bygning, er bygget på rester av hagehus fra 1766.

I 1905/06 foretar Rasmus Meyer omfattende endringer i forbindelse med en kunstsamling. Arkitekt: Fred G. Meyer.

Dette blir beskrevet:

1. Utvidelse av ildhus mot øst for etableringen av Blumenthalrummet.
2. Tak over loft heves for å gi plass til maleri-sal med takvinduer. Pipe flyttes.
3. Nytt trappehus erstatter bitrapper som er i nr. 5
4. Daværende turnsal utvides mot øst. Gamle sperrer skjøtes.

I 1916 Eiendommen blir gitt til Bergen kommune av Rasmus Meyers arvinger.
1924 Overtatt av Korskirken menighet
1960 Blumenthalrummet bilr klasseværelse
1997 Fjeldets Bataljon får disponere Blumenthalrummet med tilhørende kjøkken og gang etter flere år uten egnet samligslokale.