Offisersdestinksjoner

Destinksjoner for offiserene i Fjeldets Bataljon

 

  SJEF

 

 

1. KOMPANISJEF

2. KOMPANISJEF

 

 

FANEBÆRER

 

 

2. LØYTNANT

4. LØYTNANT

ADJUTANT

  TAMBURMAJOR

 

  1. FANEOFFISER
  FANEOFFISER