Rådet 1920

Rådet 1920

OFFICERER OG TROMMESLAGERE ANNO 1920


1. rekke: 4 ukjente trommeslagere.

2. rekke fra venstre: ukjent trommeslager, 2. løytnant Iver Iversen (?), sjef Monrad Andersen, 1. kompanisjef Andreas Tollaksen, adjutant Alf Johan Rognaldsen, tamburmajor Sigurd Haugland, 2. kompanisjef Otto Grindheim (?), 4. løytnant Hans Drægebø (?).

3. rekke fra venstre: 2. nummerbærer Johan Wang, 1. nummerbærer John Pedersen, 2. faneoffiser Hans Nilsen (?), 1. faneoffiser Bjarne Grøvlen (?), fanebærer Otto Olsen, 3. nummerbærer Peder Tollaksen, 4. nummerbærer Jørgen Eliassen.