Fjeldets Bataljons Sjefsorden

Fjeldets Bataljons Sjefsorden


Første gang vi hører tale om Fjeldets Bataljons Sjefsorden er i 1904, og ordenen er trolig innstiftet det året.  Også Sjefsordenen har hatt forskjellig utforming gjennom tidene, men korpsets merke – byvåpenet – har alltid vært det gjennomgående motivet.

Frem til 1911 var Sjefsordenen relativ enkel i utformingen, men fra da av og til ut på 1920-tallet så ordenen ut som eksemplaret til venstre på bildet. 

Fra 1928 og frem til 2. verdenskrig var ordenen som nr. 2 fra venstre.  Legg merke til at byvåpenet er på blå bunn (!).  Etter krigen og frem til 1973 var det korpsets initialer – FB – som var hovedmotivet. 

Byvåpenet ble imidlertid inngravert på baksiden av ordenstegnet.  Etter rådsbeslutning i 1974 ble byvåpenet igjen hovedmotivet, og denne gang i sin rette utførelse: i gull på rød bunn.  Siden 1974 har Sjefsordenen hatt sin utforming som til høyre på bildet.  Sjefsordenen er i forgylt sølv.