Bispenggaten for 100 år siden

Bispenggaten for 100 år siden

Som et apropos til den snørike vinteren vi for tiden opplever, kan vi jo bringe et artig bilde som viser at det jammen var snørikt i Bergen før også.

Bildet er fra 1910, tatt av Olai Schumann Olsen, og viser et parti fra dagens Bispenggate, men som på den tiden egentlig hørte til Øvre Fjeldsmug.  Frem til 1963 hørte nemlig også denne delen til Øvre Fjeldsmug, som da strakte seg fra Pitterhaugen og like til Tevannshollet.  Etter Bystyrevedtak 11. mars 1963 ble Bispenggaten forlenget til krysset Blekebakken/Bleketrappene, og Øvre Fjeldsmug tilsvarende redusert.

 Huset til venstre på bildet er velkjent for alle fjeldgutter av den eldre garde.  I dag har det adresse Bispenggaten 6, men var tidligere matrikulert som Øvre Fjeldsmug 18.  Her bodde i alle år fjeldsjefen fra 1921, Andreas Tollaksen.  Hans bror Kristoffer bodde på kvisten.  Så lenge han kunne, kom alltid Andreas ut på trammen for å hilse sin gamle bataljon når den marsjerte forbi.

Huset har for øvrig en lang og broget historie, og har vært ombygget flere ganger.  Det er bygget i 1831, men den høye grunnmuren med kjeller er av langt eldre dato.  Den stammer fra et hus som ble bygget før 1766 og som ble revet omkring 1830.