Officersvalg anno 1930

Officersvalg anno 1930

Tidligere i denne serien har vi skrevet om hvordan bataljonen i gamle dager brukte store plakater til å bekjentgjøre når landturen skulle finne sted.


Tilsvarende plakater ble også brukt for å kalle inn til offisersvalg.  Og som vi ser var Pitterhaugen (eller Petterhaugen som et lyst hode har funnet på å kalle plassen) arena også for denne viktige handling.