Rådsbilder

Rådsbilder

Helt siden begynnelsen av 1900-tallet har offiserene – eller Rådet – latt seg avfotografere i fulle pontifikalier, hvilket vil si i grand galla uniform.
Til å begynne med kunne det gjerne går flere år mellom hver gang, for det var dyrt å gå til fotografen, og eget fotoapparat var det få som hadde for 100 år siden. Derfor var det kanskje helst ved de store anledninger at Rådet lot seg forevige hos en av byens mange portrettfotografer.


Etter krigen ble det mer vanlig med egne fotoapparater, og dermed ble det også oftere tatt rådsbilder, og i de siste 30 årene har det stort sett vært tatt rådsbilde hvert år.  Ofte har 17. mai vært en aktuell dag å ta det årlige bildet ifm 17. maifrokosten for korpset.  Da er jo offiserene i sin fineste stas.

Før bataljonen fikk sine nåværende lokaler i Krybbesmuget, ble 17. maifrokosten i mange år avholdt i IOGTs lokaler på Øvregaten, og i disse lokalene er det at rådsbildet som presenteres her er tatt.  Derfor den noe ”pompøse” bakgrunnen……..Bildet viser Rådet 1996, og vi ser bakerst fra venstre Kristoffer Botnen, Roger Hanseth, Christer Smebye, Trond Asle Alden, Svein Ove Tjensvold, Marius Bruun, Christer Lilleskare Olsen, Kristian Smistad, Raymond Haukås og Kristian Bengt Arnesen.  Foran fra venstre sitter Raymond Smebye, Thomas Anthun Nilsen, Eirik Kjelby, Thomas Haukås og Tommy Smebye.