Vetrlidsalmenningen anno 1915

Vetrlidsalmenningen anno 1915

Slik som dette, er det vel de færreste som har sett Vetrlidsalmenningen.  Hva er så dette monstrumet av en konstruksjon som nærmest deler almenningen i to?  Jo, det er en kjempemessig transportrenne for steinmasse fra anlegget av Fløibanen.

Høsten 1914 begynte anleggsarbeidene på den prestisjefylte, skinnegående kabelbanen til Fløien, som ganske raskt fikk navnet Fløibanen.  Det var et meget omfattende og ambisiøst prosjekt som vakte oppsikt langt utover landets grenser.  Ingeniørene og anleggsarbeiderne stod overfor mange utfordringer etter at den endelige traseen var fastlagt.  Store sprengningsarbeider måtte foretaes og, ikke minst, de enorme steinmassene måtte bringes vekk.

Etter at flere alternativer var vurdert, kom man til at det mest praktiske var å bygge en svær transportbro fra tunnelinnslaget der nedre stasjon skulle ligge og nedover Vetrlidsalmenningen like til Torget.  Her ble det bygget et stor silo hvor steinmassene ble tippet oppi.  Når siloen var full, ble massene fraktet vekk på store lektere.  På transportbroen var det lagt skinner for de spesielle vognene som ble brukt.

Systemet fungerte utmerket, men som ventelig kan være var det mange som lot seg forarge over konstruksjonen.  Men etter endt anleggstid, ble selvsagt hele sulamitten revet og Vetrlidsalmenningen ble atter til å kjenne igjen.  Verre var det kanskje for mange at et kjent og kjært element i Fjeldsidens fysiognomi; den gamle Sjurelven for alltid var borte.  Den hadde i århundreder sildret og rent der banetraseen ble anlagt.  Nå ble elven lagt i rør dypt under Fløibanens skinnegang. -