Fjeldguttenes turgruppe 1959

Fjeldguttenes turgruppe 1959

På slutten av 1950-tallet etablerte Fjeldets Bataljon en Fritidsklubb for å kunne holde kontakten med guttene også utenom sesongen.  Klubben holdt sine møter og samlinger på Tanks skole, hvor alle slags spill og leker stod til disposisjon. Fritidsklubben ble voldsom populær. Innenfor Fritidsklubben ble det også opprettet mindre grupper, som teatergruppe, orienteringsgruppe, turgruppe osv.  Alle disse aktivitetene ble ledet og drevet av Rådet.

Turgruppen, som særlig sjefen 1959 Harald Juuhl var en drivende kraft for, samlet mange glade fjeldgutter til forfriskende søndagsturer på byfjellene i nær sagt all slags vær.  Bildet denne gang viser turgruppen anno 1959, med sjefen sjøl i bakgrunnen – med huen kjekt på snei.  Av guttene gjenkjennes ellers Per Rasmussen, Einar og Trygve Greve, brødrene Natås, Svein Inge Nyebak, Tom Wilhelmsen og Åge Thoresen.