Opprop til gamlekarene

OPPFORDRING TIL GAMLEKARENE I FJELDETS

Bataljonen er nå i gang med rekrutteringsarbeidet foran kommende sesong. Som de fleste vil ha lagt merke til, er korpsets medlemstall alt alt for lavt, og nå trengs nye soldater og trommeslagere mer enn noensinne.

I denne forbindelsen kan du som gamlekar hjelpe til. Hvis du har gutter i familien eller omgangskretsen din, vil vi på det sterkeste anmode deg om å ta dem med til et av arrangementene som bataljonen skal avholde i tiden fremover. Disse arrangementene vil bli annonsert øverst her på hjemmesiden vår.

På denne måten kan altså du være med på å sikre Fjeldets Bataljons fortsatte eksistens. Med bataljonssjefen i spissen, har årets offisersråd bestemt seg for å gjøre en stor innsats i vervearbeidet. De planlegger nå flere tiltak for å få medlemstallet opp på et akseptabelt nivå. De har spesielt bedt om at gamlekarene nå må komme med sønner og sønnesønner. På dette området har vi nemlig et stort og nærmest ubenyttet potensiale. Av en eller annen grunn har gamlekarene i Fjeldets ikke vært like flinke med dette som tilfellet er i mange andre korps.

 Det er ikke første gangen vi kommer med denne oppfordringen, men nå er tiden virkelig inne til å gå til aksjon. Det gjelder faktisk bataljonens være eller ikke være. Bataljonen tåler nemlig ikke ett år til på nivå med foregående sesong.

Dersom du er glad i Fjeldets, har gode minner fra din tid som aktiv, og ønsker at også dagens gutter skal kunne få oppleve det samme, kan du på denne måten selv gjøre noe med det.

I Fjeldets har vi et svært godt og sunt miljø. Årets offiserer er imøtekommende og hjelpsomme, og vil ta hjertelig godt i mot nye gutter. Det er ikke slik at de må melde seg inn med det samme. Men la dem få anledning til å se hvordan vi har det og gjerne bli kjent med bataljonsmedlemmene før de bestemmer seg. Offiserene vil gjerne også treffe foresatte og andre i guttenes familie. Vi tror ikke at noen av dem vil bli skuffet.

Dersom du ønsker det, kan vi sende deg gratis DVD med informasjon, beregnet for både guttene og foresatte.

Da gleder vi oss til å høre fra deg så snart som mulig. Husk at hver eneste nye gutt vi kan få nå, representerer en betydelig økning i medlemstallet. Ta kontakt med Sjef Thomas Engelsen på telefon 482 05 116 eller Foreningen Fjeldguttens formann Hans Lokøy, tlf. 932 32 003