Nye æresmedlemmer i Foreningen Fjeldgutten

Nye æresmedlemmer i Foreningen Fjeldgutten

Til stor applaus ble Jostein Sørensen og Frode Mæhlum utnenvnt til æresmedlemmer i Foreningen Fjeldgutten på årsmøtet, som ble avholdt 4. mars i Huset.

De har begge utettet uvurderlig innsats gjennom mange år for bataljonen og foreningen, og utnevnelsene er i høyeste grad fortjent.
Det vil ikke være så enkelt på kort tid å oppsummere alt de to har bidratt med frem til nå, så vi lar det ligge til senere.

De uttrykte i sine takketaler at det var både ærefullt og uventet å motta hedersbevisningen, og at de på ingen måte har tenkt å legge inn årene
Vi gratulerer både Jostein og Frode med æresmedlemsskapene, og vi ser frem til videre innsats fra de begge i mange år fremover!

Red.